Jesteś tutaj: Strona główna / Warsztaty / WARSZTATY 2016 / KADRA / BOGUMIŁA FRANKOWSKA

 
BOGUMIŁA FRANKOWSKA

Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Socjoterapii Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, konwersatorium z glootodydaktyki, Spójrz inaczej i Treningu Asertywności. Ukończyła warsztaty pracy wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb ucznia, cykl warsztatów muzycznych organizowanych przez Towarzystwo C. Orffa w Warszawie, cykl warsztatów związanych z integracją sensoryczną dzieci i wspomaganiem rozwoju, warsztaty Weroniki Sherborne, warsztaty wczesnej profilaktyki trudności szkolnych u dzieci, program szkoleniowy „Przedszkolaki krok drugi” oraz IV Seminarium Gordonowskie. Ukończyła także dwuletnie studium z Edukacji Regionalnej organizowane przez CODN w Warszawie, szkolenie w dziedzinie ceramiki organizowane przez WOK w Bydgoszczy. Warsztaty z integracji sensorycznej I stopnia.
Nauczyciel dyplomowany z 28 letnim stażem zawodowym, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej, koordynator Projektów Unijnych: „Badam, poznaję, doświadczam…” oraz „Indywidualizacja procesu wychowania i nauczania w klasach I-III…”, członek Polskiego Towarzystwa im. E. Gordona, Polskiego Towarzystwa Muzycznego im. C. Orffa, Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, Wykładowca Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Terapeuta Integracji Sensorycznej. Laureat 12 grantów oświatowych oraz laureat Wojewódzkiego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Wojewódzkiego w 2006 r. Za swoja prace otrzymała 5 razy nagrodę dyrektora placówki oraz w 2009 r. nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy. wicedyrektor Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolna Chatka”, w którym prowadzi zajęcia z rytmikę.
Systematycznie rozwija swoje umiejętności, biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, ukończyła m. in.:
  • Studia podyplomowe - „Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi” (Uniwersytet w Gdańsku - Instytut Psychologii)
  • Warsztaty pt. „Muzyka - Obraz - Ruch. Otwieranie przestrzenni dla artystycznych i pedagogicznych doświadczeń” (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
  • Sympozjum " Przetwarzanie sensoryczne jego znaczenie dla rozwoju  i funkcjonowania człowieka- ujęcie interdyscyplinarne." PSTIS
  • Studia podyplomowe " Terapia i edukacja dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju" UG
  • Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu.
  • Warsztaty K_P CEN " Plan Daltoński
  • Ogólnopolski kurs Polskiego towarzystwa C.Orffa muzyczne "Między tradycją a współczesnością
  • "Muzyczne idee C.Orffa w pracy nauczyciela."
 

NASI PARTNERZY: