Jesteś tutaj: Strona główna / Strona główna / KADRA PEDAGOGICZNA / CENTRUM EDUKACJI PRZEDSZKOLAKA


CENTRUM EDUKACJI PRZEDSZKOLAKA

   
   
 
 


Rodzaj prowadzonych zajęć:  RYTMIKA
Nasz nauczyciel:  mgr BOGUMIŁA FRANKOWSKA
Charakterystyka nauczyciela:
Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Socjoterapii Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie, oligofrenopedagogiki, konwersatorium z Glootodydaktyki, Spójrz Inaczej i Treningu Asertywności. Ukończyła warsztaty pracy wychowawczej z uwzględnieniem pracy ucznia, cykl warsztatów muzycznych organizowanych przez Towarzystwo C.Orffa w Warszawie, cykl warsztatów związanych z integracją sensoryczną dzieci i wspomaganie rozwoju, warsztaty W. Sherborne, warsztaty wczesnej profilaktyki trudności szkolnych u dzieci, program szkoleniowy „Przedszkolaki krok drugi” oraz IV Seminarium Gordonowskie. Ukończyła także dwuletnie studium z Edukacji Regionalnej organizowane przez CODN w Warszawie, szkolenia z dziedziny ceramiki organizowane przez WOK w Bydgoszczy. Jest nauczycielem dyplomowany z 25 letnim stażem zawodowym, nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej, koordynatorem Projektów Unijnych: „Badam, poznaję, doświadczam…” oraz „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III…”, członek Polskiego Towarzystwa im. E. Gordona, Polskiego Towarzystwa Muzycznego im. C. Orffa, Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Jest również wykładowcą Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Laureatka 12 grantów oświatowych oraz Wojewódzkiego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Wojewódzkiego w 2006r. Za swoją pracę otrzymała 5 razy nagrodę dyrektora placówki oraz w 2009r. nagrodę Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
 

   
 
 
 
 


   
   
 
 


 
 
   
 
 


Rodzaj prowadzonych zajęć:  ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE
Nasz nauczyciel:  mgr MARTA BUBLIK
Charakterystyka nauczyciela: 
Ukończyła studia magisterskie (5-letnie) na kierunku: pedagogika w zakresie logopedia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Posiada doświadczenie na stanowisku logopedy w Przedszkolu Integracyjnym nr 61 w Bydgoszczy, gdzie prowadziła terapię indywidualną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Aktualnie pracuje jako pedagog specjalny. Prowadzi również terapię logopedyczną w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr E. Warmińskiego w Bydgoszczy. Odbyła kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki oraz inne szkolenia w zakresie rozwoju dziecka,  co pozwala na dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb dzieci. Obecnie studiuje w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej na kierunku edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Miłośniczka programów sportowych. W wolnej chwili biega. 


Rodzaj prowadzonych zajęć:  ZAJĘCIA KONSULTACYJNO - TERAPEUTYCZNE Z PSYCHOLOGIEM
Nasz nauczyciel:  mgr HELENA WOŹNIAK
Charakterystyka nauczyciela: 
Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalność: psychologia kliniczna.  Posiada 6 letnie doświadczenie w pracy zawodowej z dziećmi i dorosłymi. Specjalizuje się w diagnozowaniu i terapii dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami, w tym z wadą słuchu i wzroku. Interesuje się również coachingiem i procesami grupowymi. Prywatnie pasjonatka życia, podróży i muzyki bossa nova.
 
 
Rodzaj prowadzonych zajęć:  GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z KOREKTYWĄ
Nasz nauczyciel:  mgr MACIEJ ŁUKOWSKI
Charakterystyka nauczyciela: 
Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu na kierunku fizjoterapia. Ukończył wiele kursów: Terapia manualna w obrębie tkanek miękkich, Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa Metodą McKenziego, PNF, Aku-Taping. Obecnie pracuje w Centrum Medycznym. Od wielu lat prowadzi gimnastykę ogólnorozwojową w Przedszkolu Niepublicznym „Przedszkolna Chatka” oraz wielu innych przedszkolach w Bydgoszczy.


Rodzaj prowadzonych zajęć:  GIMNASTYKA KOREKCYJNA
Nasz nauczyciel:  mgr KAROLINA ZMUDCZYŃSKA
Charakterystyka nauczyciela: 
Absolwentka Collegium Medicum  im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Ukończyła kurs "Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych". Uczestniczka szkolenia "Zasady udzielania pierwszej pomocy". Od października uczęszcza na studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną. Współpracuje z Centrum terapii" Całym sercem".


Rodzaj prowadzonych zajęć:  SZTUKI WALKI: KARATE
Nasz nauczyciel:  BARTOSZ DĄBROWSKI
Charakterystyka nauczyciela: 
Swoją wiedzę pozyskał na kierunku wychowanie fizyczne na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego. Zdobył stopień 3 Kyu przy Bydgoskim Klubie Karate Kyokushin. Brał udział w licznych obozach oraz szkoleniach z zakresu Karate. Czynnie uprawia Karate od 2001 roku. Instruktor sportu Karate Kyokushin. Prowadzi zajęcia Karate w grupie dziecięcej, młodzieżowej,  a także dla dorosłych w grupie zaawansowanej.


   
   
 
 


Rodzaj prowadzonych zajęć:  JĘZYK ANGIELSKI
Nasz nauczyciel:  mgr EWA NAWROCKA
Charakterystyka nauczyciela: 
Licencjat z filologii angielskiej oraz magister dydaktyki nauczania języka angielskiego (metodyk). Nauczyciel dyplomowany pracujący od 1.09.1997r w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, współpracuje z UKW i NKJO w Bydgoszczy oraz innymi szkołami wyższymi (opieka nad studentami). Koordynator projektów unijnych partnerskiej współpracy szkół europejskich realizowanych pod nadzorem UM oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz słabosłyszącymi. Pracowała w szkołach prywatnych w tym przez 5 lat prowadziła własną szkołę. Jest doradcą metodycznym. Ukończyła  kurs pomiaru dydaktycznego, na kierownika wycieczek szkolnych i imprez turystycznych oraz kierownika kolonii i placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Pracowała na stanowisku nauczyciela j. ang. w placówkach zagranicznych (Rumunia, Grecja, Cypr, Dania, Włochy, Holandia, Hiszpania, Portugalia). Jest egzaminatorem maturalnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Może poszczycić się wieloma osiągnięciami, do których należą: przygotowanie finalistów i laureatów wojewódzkiego konkursu języka angielskiego, nagroda Prezydenta Miasta, trzykrotna Nagroda Dyrektora Szkoły za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, podziękowania od UKW za przygotowanie studentów w ramach praktyk pedagogicznych.


   
   
 
 


   
   
 
 


Rodzaj prowadzonych zajęć:  JĘZYK ANGIELSKI
Nasz nauczyciel:  mgr MAGDALENA FÓRMANKIEWICZ
Charakterystyka nauczyciela: 
Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 10 lat prowadzi lektoraty z języka angielskiego, nauczając dzieci, młodzież a także osoby dorosłe. Praca w szkołach oraz uczestnictwo w różnorodnych kursach, szkoleniach i warsztatach pozwoliło jej na nawiązywanie pozytywnych relacji z uczestnikami zajęć oraz na umiejętność kreatywnego przekazu wiedzy. Swój zawód wykonuje z wielka pasją i zaangażowaniem.   
   
 
    
   
 
    
   
 
 Rodzaj prowadzonych zajęć:  TANIEC W CHUŚCIE - ZAJĘCIA DLA RODZICA Z DZIECKIEM 
Nasz nauczyciel:  mgr EMILIA RONA-BIAŁY
Charakterystyka nauczyciela: 
Absolwentka psychologii o specjalności wspomaganie rozwoju na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dyplomowany instruktor tańca współczesnego. Brała udział w szkoleniu pt.: „Dźwięk i dotyk”. Uczestniczyła w następujących warsztatach: „Tańce w kręgu w terapii tańcem i ruchem”, Lirycal Jazz oraz New style – Jose de La Cruz (z Broadway  Dance Center), warsztat psychologiczny „Kestenberg Movement Profile”, warsztat w zakresie Terapii Behawioralnej w pracy z dzieckiem autystycznym lub z niepełnosprawnością intelektualną. Na co dzień mama 12-miesięcznej Poli.

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: