Jesteś tutaj: Strona główna / Strona główna / KADRA ADMINISTRACYJNA

 
KADRA ADMINISTRACYJNA
 
mgr inż. JOANNA DOBSKA dyrektor, wiceprezes fundacji
 
Absolwentka Akademii Techniczno – Rolniczej, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej , kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy. Członek kujawsko-pomorskiej sieci NGO, posiada Certyfikat ECDL-A Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych -poziom zaawansowany.  Koordynator IV, V, VI, VII, VIII, IX, X  edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc oraz II, III, IV, V, VI edycji warsztatów artystycznych „RADOSNE SERCA”. Od 2008 r. dyrektor niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej pn. Dom Edukacyjno - Kulturalnego „REGNUM” oferującej popołudniowe zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne, językowe, sportowe itd.). Od 2009 r. dyrektor przedszkola niepublicznego „Przedszkolna chatka” o profilu teatralno – muzycznym. Od 2014 r. wiceprezes Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II, od 2014 wiceprezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Basket Regnum Bydgoszcz. Autor wszystkich projektów realizowanych przez Fundację Nowe Pokolenie.

Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu zarządzeniach: „Rola lidera w społeczności lokalnej”, „ABC zarządzania i organizacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym i ich interpretacji”, „Skuteczny Menedżer”, „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych w kontekście nowej ustawy o systemie informacji oświatowej”, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej”, „Skuteczny projekt”.

Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu finansów: „Źródła i metody pozyskiwania środków na działalność PES”, „ Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej”, „Zmiany zasad finansowania i organizowania gminnych oraz prywatnych przedszkoli – wprowadzane od września 2013r. i w terminach późniejszych”, „ABC zarządzania i organizacji z uwzględnieniem zmian w  prawie oświatowym i ich interpretacji”, „Zagadnienia dotacyjne dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych w świetle zmian przepisów”, „Zasady dotowania prywatnych szkół i przedszkoli z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – obliczanie wysokości dotacji oświatowych. Zasady wykorzystywania, rozliczanie i kontrola wykorzystywania dotacji”.
 
Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu public relations, marketingu, coachingu, social media, grafiki komputerowej: „Akademia Wizerunku Kujawsko-Pomorskich MSP”, „Public Relations i marketing w biznesie”, „Media społecznościowe w biznesie”, „Facebook i blog w biznesie”, "Niezbędne narzędzia Social Media Managera" , "Przedsiębiorczość, a Personal Branding" , „Budowa własnej marki firmy i produktu. Marketing to nie wszystko!" , „3 najważniejsze wskazówki finansowe dla przedsiębiorcy, których nie opłaca Ci się pomijać", „Marketing w organizacjach pozarządowych”, „Budowanie wizerunku  przez podmioty ekonomii społecznej”, „Pozytywny wizerunek drogą do sukcesu”, „Kreowanie wizerunku dyrektora” , "Zrób coś dla siebie - coaching jako skuteczna forma rozwoju osobistego", „Otrzep kolana i biegnij”, „Jak odkryć pasję i utrzymać ją przez całe życie?”, „Trudności w prowadzeniu biznesu, różnice między własną firmą a pracą w korporacji”, „Twórcze rozwiązywanie konfliktów”, „Asertywność”, „Grafik komputerowy”
 
Uczestniczyła w szkoleniach pedagogicznych: „I kongres neurodydaktyki” , „Neurodydaktyka  - obecny system edukacji w świetle badań nad mózgiem”, „Wspieranie rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Jak pracować z grupą zróżnicowaną wiekowo i dzieckiem 6-letnim”, „Nadpobudliwe czy nieposłuszne”, „Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie  je wychowywać i uczyć”, „Opóźnienie rozwoju psychoruchowego- jak rozpoznawać?”, „Indywidualizacja w edukacji przedszkolnej jako sposób stymulowania potencjału i możliwości dziecka. Wybrane aspekty psychologii twórczości i zdolności”,  „Rozwój ucznia, wzmocnienie, wspieranie oraz rozpoznawanie potencjału z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii i metod: tutoring, coaching, mentoring”, „6-latki w szkole: wyzwania dla nauczycieli i rodziców”, „Jak rozmawiać z trudnym rodzicem o trudnościach dziecka i jak współpracować z dziećmi ze zdiagnozowanym ADHD?”, „Komunikat „ja” w rozmowie z rodzicami (praca na przykładach własnych przedszkola)”, „Rozwój dziecka od 2-6 roku życia”,  „Mowa ciała i elementy pozawerbalne w komunikacji z rodzicami”, „Jak sobie radzić z roszczeniowym rodzicem?”, „Dziecko w wielkiej sieci – technologie cyfrowe a rozwój dziecka”,  „Zaburzenia Integracji sensorycznej”, „Czy przedszkola są przygotowane na zmiany związane z potrzebami dzieci urodzonych w XXI wieku?”, „Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym”, „Sześciolatek w szkole”, „Komunikat JA w rozmowie z rodzicami”, „Mowa ciała i elementy pozawerbalne w komunikacji z rodzicami”, „Koncepcja pracy Rudolfa Seinera w teorii i praktyce”, „Metody i techniki pracy z dziećmi z autyzmem”, „Jak obserwować dzieci, by różnicować zachowania mieszczące się w normie od tych, które wymagają zasięgnięcia porady specjalisty”, „Aspekt kreacji plastycznej, jako metody edukacji kulturalnej”, Metody i techniki pracy z dziećmi z wadami wymowy”, „Jak aktywizować rodziców podczas spotkań, by byli zaangażowani i zadowoleni”,  „Jak wspierać rodzica  odkrywaniu talentów dziecka i efektywnym kierowaniu nimi?” ,„Jak nauczyć rodziców radzenia sobie z porażkami i sukcesami dzieci? , „Uczę się, kiedy działam, badam, doświadczam”, „Metody i techniki pracy z dziećmi z ADHD”, „Jak rozmawiać z rodzicem, u którego dziecka nauczyciel dostrzega dysfunkcję”, „Jak rozmawiać z rozwiedzionymi rodzicami dziecka pozostającymi w sporze o dziecko?”.
 
Uczestniczyła w konferencjach „Sześciolatek w szkole”, „Na ścieżkach zdrowia”, „Dyrektor nowoczesnego przedszkola w poszukiwaniu multimedialnych rozwiązań”, Konferencja „Nauczyciel – pedagog, kreator”, „Prawa dziecka – jak otwierać świat praw dziecka podmiotom społecznym”,
 
Zainteresowania: psychologia, neurodydaktyka, grafika komputerowa, zdrowy styl życia, fitness
 

   
 
 
 

mgr EWA ŚLESIŃSKA asystent ds. marketingu i promocji 
 
Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku psychologia o specjalności wspomaganie rozwoju. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Ukończone liczne kury z zakresu pedagogiki zabawy. Od 2012 r. członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA (koło w Bydgoszczy), od 2013 r. animator PSPiA KLANZA.
W 2014 odbywała staż w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych, jako wychowawca. Pracowała, jako psycholog w Ośrodku Kształcenia i Promocji „Edukator” w Golubiu-Dobrzyniu (prowadzenie grupowych warsztatów dla młodzieży i dorosłych oraz indywidualne konsultacje psychologiczne). 
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: