Jesteś tutaj: Strona główna / Terapia / PROJEKTY 2016 / KADRA

 
 TERAPEUCI
 
Zajęcia będą prowadzili wykwalifikowani doświadczeni specjaliści, posiadający stosowne kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności i  przygotowanie do pracy z małymi dziećmi (w tym terapeuci behawioralni, oligofrenopedagodzy, fizjoterapeuci, logopedzi, pedagodzy specjalni)
 
mgr Jolanta Wierzbińska – oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny  (terapia behawioralna)
Z wykształcenia filolog polski, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny.  W 2013 r. ukończyła 2 letnie studia podyplomowe na kierunku Stosowana Analiza Zachowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.  Na co dzień prowadzi terapię indywidualną w nurcie behawioralnym. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi (np. autyzm, Zespół Aspergera, Całościowe Zaburzenia Rozwoju), niepełnosprawnością umysłową, zespołami genetycznymi (np. Zespół Downa, Zespół łamliwego chromosomu X), zburzeniami komunikacji. Współpracę z dzieckiem opiera na pozytywnej relacji, motywowaniu oraz nagradzaniu sukcesów dziecka. Brała udział w licznych konferencjach i kursach m.in. ,,Alternatywne sposoby porozumiewania się” I i II stopień (praca w zakresie AAC była superwizowana przez dr Magdalenę Grycman), ,,Makaton” I i II stopień, ,,Terapia behawioralna dzieci autystycznych" I i II stopień, "Osoby z zespołem Asppergera- świat emocji" (Tony Attwood), ,,Zaburzenia zachowania i sposoby ich redukcji", "Budowanie zachowań werbalnych", ,,Tworzenie programów terapeutycznych", "Porozumiewanie bez przemocy, czyli komunikacja empatyczna - język żyraf i szakali", "Warsztaty umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych". Brała również udział w konferencjach szkoleniowych takich jak: ,,Autyzm i problemy pokrewne w kontekście zaburzeń zachowania i edukacji społecznej”, ,,II konferencji naukowo- szkoleniowej pielęgniarstwa pediatrycznego”,  ,,Autyzm, dylematy, seksualność- od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków.” (dr Isabelle Henault, dr n. humIzabela Fornalik, mgr Jerzy Drobotko, dr Peter Schmidt), ,,Jeśli nie zespół Aspergera, to co?”, ,,Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej”. Obecnie pracuje w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy i w Fundacji "Całym Sercem". Otrzymała trzy razy nagrodę dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy z dziećmi specjalnej troski.
 
mgr Anna Bonisławska- pedagog specjalny, terapeuta behawioralny (terapia behawioralna)
Z wykształcenia pedagog specjalny, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, logopeda. Ukończyła: studia magisterskie w zakresie Edukacji i rewalidacji osób z upośledzeniem umysłowym na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studia podyplomowe w zakresie Edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej na Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe w zakresie Logopedia z emisją głosu na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Na co dzień prowadzi terapię indywidualną w nurcie behawioralnym. Pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością umysłową i sprzężoną min. MPD, autyzm, zaburzenia psychiczne. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami artykulacyjnymi, seplenieniem, dziećmi ze spektrum autyzmu, z Zespołem Downa, dysleksją, afazją, z łamliwym chromosomem X.  Brała udział w licznych konferencjach i szkoleniach mi.in.: ,,Diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat”, III stopniowy kurs ,,Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”, ,,Terapia behawioralna w pracy z dzieckiem autystycznym lub z niepełnosprawnością intelektualną”, ,,Organizacja i udzielanie pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom”, ,,Neurorozwojowe badanie diagnostyczne”, ,,Program Aktywności kontakt i komunikacja”, ,,Program Dotyk i komunikacja”, Podstawy metody ,,Ruchu Rozwijającego V. Sherborne”, ,,Terapia ręki”, ,,Rewalidacja poznawcza”, ,,Rewalidacja ruchowa i emocjonalna”. Ukończyła kursy m.in.: I poziom kursu języka migowego, I i II stopień szkolenia ,,Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych”, ,,Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się”, ,,Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy”, ,,Teoria, diagnoza, terapia dysartrii u dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi”. Brała również udział w konferencjach szkoleniowych takich jak: ,,Autyzm, seksualność, dylematy od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków.”, Jeśli nie zespół Aspergera, to co?”, ,,Metoda Dobrego Startu”.   Od 2003 roku pracuje w specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy. Od trzech lat pracuje jako wychowawca  klasy dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością umysłową. W roku szkolnym 2015/2016 pracuje jako wychowawca w klasie z dziećmi z niepełnosprawnością sprzężoną z autyzmem.
 
mgr Anna Kłódkowska - pedagog, oligofrenopedagog  (terapia behawioralna)
Z wykształcenia pedagog, oligofrenopedagog, obecnie finalizuje studia na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyła III stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi”. Brała udział w licznych szkoleniach, warsztatach i konferencjach m.in.: „Osoby z zespołem Aspergera – świat emocji”, „Trening umiejętności społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi”, „Prowadzenie treningu zachowań społecznych”, „Neurodydaktyka i jej znaczenie w procesie nauczania oraz uczenia się”, „Gimnastyka paluszkowa kluczem do prawidłowego pisania”, „Edukacja i poczucie bezpieczeństwa najmłodszych”, Efektywna komunikacja w przedszkolu”, „Elementy arterapii, muzyki i myślenia twórczego w edukacji”, ,,Rozwój i terapia dzieci i młodzieży”. Ukończyła trzystopniowy kurs z zakresu alternatywnej metody komunikacji ,,Makaton”. Uczestniczyła w konferencji ,,Jeśli nie zespół Aspergera, to co ?”, ,,Kiedy maluchy zmieniają się w zuchy”, ,,Podaj dalej- sztafeta wiedzy”. Aktualnie pracuje z dziećmi z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwoju, opóźnionym rozwojem mowy oraz niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenie zawodowe zdobywa również jako terapeuta w środowisku - DPS „Słoneczko” w Bydgoszczy.
 
mgr Karolina Nowicka – oligofrenopedagog (terapia behawioralna)
Ukończyła Uniwersytet Kazimierza Wielkiego na kierunku geografia turystyki oraz Wychowanie Przedszkolne z Terapią Dziecka, Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną. Doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi zdobyła pracując w gimnazjum jako koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz jako  wychowawca grupy przedszkolnej  i nauczyciel wspierający pracę z dzieckiem autystycznym. Prowadziła seminarium pod tytułem: „Zasady tworzenia i wypełniania KIPU oraz działań wspierających dla uczniów”. Brała udział w szkoleniach, kursach : „ Sekrety mózgu sześciolatka, czyli jak pomóc dziecku polubić naukę”, „Jak pracować z dzieckiem trudnym”, „Jak efektywnie spędzać czas z dzieckiem?” "Nie-Grzeczne Dzieci- "Podaj dalej- Sztafeta wiedzy (Zespół Aspergera)", „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa". Ukończyła III stopniowy kurs doskonalący w zakresie Terapii Behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi. Ukończyła konferencje szkoleniowe: „Autyzm, dylematy, seksualność Dylematy - od dzieciństwa do dorosłości. Od psychoedukacji do budowania związków." (dr Isabelle Henault,  dr n. hum Izabela Fornalik, mgr Jerzy Drobotko, dr Peter Schmidt), „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?” Brała udział w licznych warsztatach organizowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz warsztatach metodycznych Klanza: m.in. „Kiedy Maluchy zmieniają się w zuchy…” - wspieranie adaptacji małych dzieci w przedszkolu.
Na co dzień pracuje w Fundacji „Całym sercem”. Dodatkowo prowadzi zajęcia dla maluchów w szkole języka angielskiego.
 
mgr Magda Bokowska – logopeda
Z wykształcenia logopeda. Uczestniczyła w konferencji: "Komunikacja drogą rozwoju - różnorodne metody stymulacji" w ramach cyklu szkoleniowego  „Wszechstronny rozwój dziecka”, "Stymulacja rozwoju dziecka według Metody Krakowskiej", „Jeśli nie zespół Aspergera, to co?”.Ukończyła kurs języka migowego I stopnia dla pedagogów oraz szkolenia:  Elementy logopedii i wychowania słuchowego w pedagogice zabawy; Dysfagia- objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania; Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka- strategie leczenia wg Marsha D. Klein i Tracy A. Delaney. Brała udział w warsztatach dotyczących metody Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania opracowanej przez prof. Jagodę Cieszyńską oraz "Stymulacja mechanizmów poznawczych warunkujących rozwój mowy". W terapii wykorzystuje elementy metody werbo-tonalnej. Obecnie pracuje w Fundacji ,,Całym sercem”.
 
 
mrg Barbara Hermanowska – fizjoterapeuta, oligofrenopedagog
Z wykształcenia fizjoterapeuta i oligofrenopedagog. Absolwentka fizjoterapii na Collegium Medicum Uniwersytety Mikołaja Kopernika, ukończyła studia podyplomowe na Kujawsko Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy na kierunku Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną Specjalizuje się w rehabilitacji dziecięcej. Pracuje z dziećmi mającymi problemy zarówno neurologiczne (autyzm, zespół łamliwego chromosomu X, zaburzenia rozwoju, mózgowe porażenie dziecięce). Systematycznie zdobywa nową wiedzę i podnosi swoje umiejętności z zakresu fizjoterapii poprzez udział w specjalistycznych kursach oraz konwentach naukowych. Ukończyła kursy i szkolenia m. in.: ,,Kinesio Tape KT I i KT”,  „Stymulacja rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody W.  Sherborne”. Zdobyła licencję instruktora rekreacji ruchowej o specjalności jazda konna.
 
 
mgr Barbara Piotrowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej (terapia behawioralna, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju)
Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna (studia I stopnia), pedagogika wczesnoszkolna (studia II stopnia) oraz opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju (studia I stopnia). Posiada uprawnienia w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej do prowadzenia indywidualnych i grupowych zajęć specjalistycznych o charakterze terapeutycznym, zajęć w zespołach korekcyjno-kompensacyjnych, wyrównawczych na poziomie nauczania wczesnoszkolnego oraz klasach I-III z oddziałami integracyjnymi. Brała udział w licznych konferencjach, kongresach i kursach m.in. I Kongresie Neurodydaktyki, „Kreatywne znaczenie zabawy w pracy pedagogicznej” ,„Plastusiowy pamiętnik –zabawy na dobry początek” , „Ruch, rytm i melodia czyli efektywna edukacja małego dziecka”, „Taneczne spotkania z Klanzą – część II”, „Uczę się, kiedy działam, badam, doświadczam”, „Kiedy tak pięknie gra? To dzieci, pani i ja – część Jesień-Zima”, „Taneczne spotkania z Klanzą - tańce integracyjne z różnych stron świata”, „Metody integracyjne z grupą – wprowadzanie do pedagogiki zabawy”. Nieustannie rozwija swoje umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
Nauczyciel kontraktowy z przygotowaniem pedagogicznym, prowadzi grupę 2,5-3,5 latków w Przedszkolu Niepublicznym „Przedszkolna Chatka”. Cenne doświadczenie w zakresie nauczania zdobyła podczas praktyk i wolontariatów.
 
mgr Iwona Roszycka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej (terapia behawioralna, terapia pedagogiczna)
Z wykształcenia nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego, oligofrenopedagog. Ukończyła pierwszostopniowe szkolenie „Terapia behawioralna”. Brała udział w licznych warsztatach, seminariach i konwentach metodycznych. Ukończyła m.in. kursy: „Trudności w nauce i zachowaniu dzieci w wieku przedszkolnym w aspekcie integracji sensorycznej”, „Stymulowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne”; „Jak obserwować dzieci, by różnicować zachowania mieszczące się w normie od tych, które wymagają zasięgnięcia porady specjalisty?”. Brała udział w konferencji „Kultura w terapii – terapia w kulturze” organizowanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną nr 2 w Bydgoszczy. Obecnie pracuje w Przedszkolu Niepublicznym „Przedszkolna Chatka” jako wychowawca grupy dzieci pięcioletnich oraz w Centrum Terapii „Całym sercem” jako terapeuta.
 
 
 
mgr Mateusz Deptuła – fizjoterapeuta  (zajęcia fizjoterapeutyczne)
Fizjoterapeuta oraz Terapeuta Wczesnego Wspomagania. Absolwent Collegium Medicum w Bydgoszczy. Z zamiłowania pracuje jako terapeuta behawioralny i fizjoterapeuta, głównie z dziećmi. Systematycznie szkoli się i podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i konferencjach naukowych, które dotyczą fizjoterapii, pracy z dzieckiem autystycznym. Ukończone Kursy: ,,Kinesiotaping medyczny” I stopnia, ,,Masaż II stopnia z elementami terapii tkanek miękkich, terapia barku”, "Terapia behawioralna dzieci autystycznych" I i II stopień, ,,Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych”. Brał udział w konferencji szkoleniowej ,,Osoby z zespołem Asppergera- świat emocji”.
 
mgr Karolina Zmudczyńska – fizjoterapeuta  (zajęcia fizjoterapeutyczne, terapia behawioralna)
Absolwentka Collegium Medicum  im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. Ukończyła studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną. Ukończone kursy "Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja  niemowląt i dzieci starszych", ,,Monachijska funkcjonalna diagnostyka rozwojowa”. Uczestniczka szkolenia „Zasady udzielania pierwszej pomocy". Brała udział w konferencjach szkoleniowych: ,,Osoby z zespołem Asppergera- śiwat emocji”, ,,Jeśli nie zespół Asppergera, to co?”, ,,ABC autyzmu”. Obecnie pracuje w Fundacji "Całym sercem" .
 
mgr Bogumiła Frankowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej, oligofrenopedagog (terapia Integracji Sensorycznej)
Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Socjoterapii Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie, Terapii pedagogicznej, Oligofrenopedagogiki, konwersatorium z Glootodydaktyki, Spójrz inaczej i Treningu Asertywności. Ukończyła warsztaty pracy wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb ucznia, cykl warsztatów muzycznych organizowanych przez Towarzystwo C. Orffa w Warszawie, cykl warsztatów związanych z integracją sensoryczną dzieci i wspomaganiem rozwoju, warsztaty Weroniki Sherborne, warsztaty Wczesnej profilaktyki trudności szkolnych u dzieci, program szkoleniowy „Przedszkolaki krok drugi” oraz IV Seminarium Gordonowskie. Ukończyła także dwuletnie studium z Edukacji Regionalnej organizowane przez CODN w Warszawie, szkolenie w dziedzinie ceramiki organizowane przez WOK w Bydgoszczy, Warsztaty z integracji sensorycznej I i II stopnia. Nauczyciel dyplomowany z 26 letnim stażem zawodowym, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej, koordynator Projektów Unijnych: „Badam, poznaję, doświadczam…” oraz „Indywidualizacja procesu wychowania i nauczania w klasach I-III…”, członek Polskiego Towarzystwa im. E. Gordona, Polskiego Towarzystwa Muzycznego im. C. Orffa, Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, Wykładowca Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Laureat 12 grantów oświatowych oraz laureat Wojewódzkiego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Samorządu Wojewódzkiego w 2006 r. Za swoja prace otrzymała 5 razy nagrodę dyrektora placówki oraz w 2009 r. Nagrodę Prezydenta Miasta. Bydgoszczy. Koordynator wielu projektów organizowanych przez fundację
 

KADRA ADMINISTRACYJNA
 
mgr inż. Joanna Dobska – koordynator projektu
Absolwentka Akademii Techniczno – Rolniczej, ukończyła studia podyplomowe na kierunku Przygotowanie pedagogiczne na Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej, kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy. Członek kujawsko-pomorskiej sieci NGO, posiada Certyfikat ECDL-A Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych -poziom zaawansowany.  Koordynator IV, V, VI, VII, VIII, IX, X  edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc oraz II, III, IV, V, VI edycji warsztatów artystycznych „RADOSNE SERCA”. Od 2008 r. dyrektor niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej pn. Domu Edukacyjno - Kulturalnego „REGNUM” oferującej popołudniowe zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne, językowe, sportowe itd.). Od 2009 r. dyrektor przedszkola niepublicznego „Przedszkolna chatka” o profilu teatralno – muzycznym. Od 2014 r. wiceprezes Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II, od 2014 wiceprezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Basket Regnum Bydgoszcz. Autor wszystkich projektów realizowanych przez Fundację Nowe Pokolenie. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu zarządzeniach: „Rola lidera w społeczności lokalnej”, „ABC zarządzania i organizacji z uwzględnieniem zmian w prawie oświatowym i ich interpretacji”, „Skuteczny Menedżer”, „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych w kontekście nowej ustawy o systemie informacji oświatowej”, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w podmiotach ekonomii społecznej”, „Skuteczny projekt”. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu finansów: „Źródła i metody pozyskiwania środków na działalność PES”, „Zarządzanie finansami w organizacji pozarządowej”, „Zmiany zasad finansowania i organizowania gminnych oraz prywatnych przedszkoli – wprowadzane od września 2013r. i w terminach późniejszych”, „ABC zarządzania i organizacji z uwzględnieniem zmian w  prawie oświatowym i ich interpretacji”, „Zagadnienia dotacyjne dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych punktów przedszkolnych w świetle zmian przepisów”, „Zasady dotowania prywatnych szkół i przedszkoli z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – obliczanie wysokości dotacji oświatowych. Zasady wykorzystywania, rozliczanie i kontrola wykorzystywania dotacji”. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu public relations, marketingu, coachingu, social media, grafiki komputerowej: „Akademia Wizerunku Kujawsko-Pomorskich MSP”, „Public Relations i marketing w biznesie”, „Media społecznościowe w biznesie”, „Facebook i blog w biznesie”, "Niezbędne narzędzia Social Media Managera" , "Przedsiębiorczość, a Personal Branding", „Budowa własnej marki firmy i produktu. Marketing to nie wszystko!", „3 najważniejsze wskazówki finansowe dla przedsiębiorcy, których nie opłaca Ci się pomijać", „Marketing w organizacjach pozarządowych”, „Budowanie wizerunku  przez podmioty ekonomii społecznej”, „Pozytywny wizerunek drogą do sukcesu”, „Kreowanie wizerunku dyrektora”, "Zrób coś dla siebie - coaching jako skuteczna forma rozwoju osobistego", „Otrzep kolana i biegnij”, „Jak odkryć pasję i utrzymać ją przez całe życie?”, „Trudności w prowadzeniu biznesu, różnice między własną firmą a pracą w korporacji”, „Twórcze rozwiązywanie konfliktów”, „Asertywność”, „Grafik komputerowy”. Uczestniczyła w szkoleniach pedagogicznych: „I kongres neurodydaktyki”, „Neurodydaktyka  - obecny system edukacji w świetle badań nad mózgiem”, „Wspieranie rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Jak pracować z grupą zróżnicowaną wiekowo i dzieckiem 6-letnim”, „Nadpobudliwe czy nieposłuszne”, „Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu. Jak świadomie  je wychowywać i uczyć”, „Opóźnienie rozwoju psychoruchowego- jak rozpoznawać?”, „Indywidualizacja w edukacji przedszkolnej jako sposób stymulowania potencjału i możliwości dziecka. Wybrane aspekty psychologii twórczości i zdolności”,  „Rozwój ucznia, wzmocnienie, wspieranie oraz rozpoznawanie potencjału z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii i metod: tutoring, coaching, mentoring”, „6-latki w szkole: wyzwania dla nauczycieli i rodziców”, „Jak rozmawiać z trudnym rodzicem o trudnościach dziecka i jak współpracować z dziećmi ze zdiagnozowanym ADHD?”, „Komunikat „ja” w rozmowie z rodzicami (praca na przykładach własnych przedszkola)”, „Rozwój dziecka od 2-6 roku życia”,  „Mowa ciała i elementy pozawerbalne w komunikacji z rodzicami”, „Jak sobie radzić z roszczeniowym rodzicem?”, „Dziecko w wielkiej sieci – technologie cyfrowe a rozwój dziecka”,  „Zaburzenia Integracji sensorycznej”, „Czy przedszkola są przygotowane na zmiany związane z potrzebami dzieci urodzonych w XXI wieku?”, „Wspomaganie rozwoju zmysłów dziecka w wieku przedszkolnym”, „Sześciolatek w szkole”, „Komunikat JA w rozmowie z rodzicami”, „Mowa ciała i elementy pozawerbalne w komunikacji z rodzicami”, „Koncepcja pracy Rudolfa Seinera w teorii i praktyce”, „Metody i techniki pracy z dziećmi z autyzmem”, „Jak obserwować dzieci, by różnicować zachowania mieszczące się w normie od tych, które wymagają zasięgnięcia porady specjalisty”, „Aspekt kreacji plastycznej, jako metody edukacji kulturalnej”, Metody i techniki pracy z dziećmi z wadami wymowy”, „Jak aktywizować rodziców podczas spotkań, by byli zaangażowani i zadowoleni”,  „Jak wspierać rodzica  odkrywaniu talentów dziecka i efektywnym kierowaniu nimi?” ,„Jak nauczyć rodziców radzenia sobie z porażkami i sukcesami dzieci? , „Uczę się, kiedy działam, badam, doświadczam”, „Metody i techniki pracy z dziećmi z ADHD”, „Jak rozmawiać z rodzicem, u którego dziecka nauczyciel dostrzega dysfunkcję”, „Jak rozmawiać z rozwiedzionymi rodzicami dziecka pozostającymi w sporze o dziecko?”. Uczestniczyła w konferencjach „Sześciolatek w szkole”, „Na ścieżkach zdrowia”, „Dyrektor nowoczesnego przedszkola w poszukiwaniu multimedialnych rozwiązań”, Konferencja „Nauczyciel – pedagog, kreator”, „Prawa dziecka – jak otwierać świat praw dziecka podmiotom społecznym”.
 
lic. MONIKA ADAMKIEWICZ specjalista ds. administracji i marketingu
Absolwentka ekonomiki pracy i zarządzania kadrami na Wydziale Ekonomii w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Pracowała na stanowisku kasjer-dysponent w PKO Banku Polskim S.A. W 2013 roku objęła stanowisko kierownika w Banku Pocztowym S.A. Od lipca 2015 związana z Przedszkolem Niepublicznym „Przedszkolna Chatka”.
 
 
WOLONTARIUSZE
 
mgr Dorota Wądołowska – oligofrenopedagog
Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika resocjalizacyjna . Jest również oligofrenopedagogiem oraz posiada kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod Weroniki Sherborne. Ukończyła Podyplomowe Studium z Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim, I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań w Toruniu, a obecnie uczestniczy w szkoleniu z zakresu Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Była realizatorem szkolnych programów edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień w ramach działalności Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w działającej przy Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii, gdzie do dnia dzisiejszego jest kierownikiem Świetlicy Środowiskowej „Dino”. Z Fundacją związana jest po raz drugi. W międzyczasie była wychowawcą w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, gdzie pracowała z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zaniedbanych. Ma również doświadczenie w pracy jako animator – prowadziła eventy dla dzieci w ramach współpracy z Agencją Promocji Studio MB w Bydgoszczy. Pomagała w organizacji i realizacji VIII i IX edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc oraz innego sztandarowego projektu Fundacji Nowe Pokolenie Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych Radosne Serca – w III i IV edycji.
 
mgr Ewa Ślesińska - psycholog
Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku psychologia o specjalności wspomaganie rozwoju. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Ukończone liczne kury z zakresu pedagogiki zabawy. Od 2012r. członek Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA (koło w Bydgoszczy), od 2013r. animator PSPiA KLANZA. W 2014 odbywała staż w Bydgoskim Zespole Placówek Opiekuńczo –Wychowawczych, jako wychowawca. Pracowała, jako psycholog w Ośrodku Kształcenia i Promocji „Edukator” w Golubiu- Dobrzyniu (prowadzenie grupowych warsztatów dla młodzieży i dorosłych oraz indywidualne konsultacje psychologiczne).
 

NASI PARTNERZY: