Jesteś tutaj: Strona główna / Festiwal / IX OFRS / JURY ELIMINACJI / MAŁA FORMA SCENICZNA


KATEGORIA: MAŁA FORMA SCENICZNA


Luiza Kubowicz-Dorosz
 
/przedstawiciel Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy/
Kierownik Działu Animacji Kulturalnej zajmuje się edukacją teatralną dzieci i młodzieży, jest autorem i głównym organizatorem imprez, które na stałe weszły do kalendarza imprez placówki: „Magia Teatru” - spotkania z teatrzykami dziecięcymi i Konfrontacje Teatralne. Realizuje również inne przedsięwzięcia kulturalne takie jak: Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej,  Konkurs wiersza i piosenki przedszkolnej "Zabawa w rymy i rytmy", a także  imprezy czytelnicze, humanistyczne i okazjonalne. Współorganizuje imprezy zlecone przez Urząd Miasta czy Kuratorium

Wioleta Górska – Nowik
/przedstawiciel Młodzieżowego Domu Kultury nr 2/
Nauczyciel dyplomowany Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy na kierunku historia (specjalność nauczycielska oraz historii kultury materialnej). Swoją wiedzę poszerzała na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Kazimierza  Wielkiego w  Bydgoszczy, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w zakresie Pedagogiki Przedszkolnej z terapią dziecka oraz podczas licealnego Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w  Toruniu (animator kultury o specjalności teatralnej). Dodatkowo, Pani Wioleta Górska – Nowik uczestniczyła w Rocznym Specjalistycznym Kursie Teatralnym w Policealnym Studium Edukacji i Praktyk Teatralnych w Toruniu przy siedzibie Teatru Lalek „Zaczarowany Świat”– celem kursu było przygotowanie do prowadzenia amatorskich zespołów teatralnych. Ukończyła także BZDZ – kursy kwalifikacyjne: Pedagogika Opiekuńcza i Oligofrenopedagogika. Jest nauczycielem Młodzieżowego Domu  Kultury nr 2 w Bydgoszczy – animator kultury o specjalności teatralnej. Prowadzi teatry: „Remus” i „Pacynka”. Prowadzi teatry również w Młodzieżowym Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy: Teatr Młodzieżowy „Ciąg Dalszy Nastąpi” oraz Teatr dla dzieci „Jawajka”. Osobiście pisze scenariusze do spektakli na podstawie  literatury dziecięcej lub własnej wyobraźni. Podczas swojej pracy zawodowej jej podopieczni odnosili wiele sukcesów.

Barbara Sobotka
 /przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury/
Z wykształcenia jest kulturoznawcą. Przez trzydzieści lat była kierownikiem Pracowni Teatru i Literatury dawnego WOKiS. Pani Barbara Sobotka obecnie opiekuje się amatorskim ruchem teatralnym w regionie. Zachęca dzieci i młodzież do udziału w turniejach recytatorskich i teatralnych oraz towarzyszących im konsultacjach i warsztatach. Pomaga instruktorom i nauczycielom prowadzącym dziecięce i młodzieżowe teatry doskonalić posiadane kwalifikacje organizując zajęcia warsztatowe i spotkania ze specjalistami w tej dziedzinie. Jest autorką kilku scenariuszy i adaptacji teatralnych dla dzieci oraz opracowań metodycznych dotyczących recytacji ("żywego słowa") oraz upowszechniania sztuki teatru wśród najmłodszych. Zachęca do wspólnej zabawy twórczej, której podstawowym tworzywem jest „żywe słowo”- dbając jednocześnie o pielęgnację ojczystego języka polskiego, jego kulturę i estetykę. Jest pomysłodawcą i organizatorem ważnych da młodych miłośników teatru i literatury imprez, takich jak Wojewódzkie Konfrontacje Teatrów Dziecięcych „Teatr Bez Granic” i Turniej Słowa”.

Małgorzata Witkowska
/przedstawiciel Teatru Polskiego w Bydgoszczy/
Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu. Aktorka teatralna i filmowa. Pracuje w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Aktualnie występuje w spektaklach: Pchła Szachrajka, Sprawa Dantona, Brzechwa 2. Szelmostwa Lisa Witalisa, Łagodna, Klub kawalerów, Wielki Gatsby, Szwoleżerowie, Burza, Źle ma się kraj, Podróż zimowa, Szalona Lokomotywa, Skąpiec, Wesele. Pani Małgorzata Witkowska znana jest także z roli w Klanie, Na dobre i na złe, Samo życie czy PitBull. 

NASI PARTNERZY: