Jesteś tutaj: Strona główna / Terapia / PROJEKTY 2016 / O PROJEKTACH

 
          Fundacja „Nowe Pokolenie” przy współpracy z Przedszkolem Niepublicznym „Przedszkolna Chatka” oraz Fundacja „Całym Sercem” rozpoczęły realizację dwóch projektów które mają na celu:
 1. wsparcie dzieci w wieku od 2 do 8 lat, których rozwój psychoruchowy nie przebiega prawidłowo w postaci diagnozy, opracowania indywidualnego programu terapeutycznego i doboru odpowiedniej w zależności od zdiagnozowanych potrzeb – terapii behawioralnej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, Integracji Sensorycznej
 2. wsparcie rodziców w postaci dostarczenia szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej jak skutecznie oddziaływać na dziecko w celu wspomagania jego rozwoju oraz kontynuować terapię w domu.
         Wsparcie w ramach projektów jest bezpłatne dla zakwalifikowanych osób. Projekty są współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W ramach projektu „Sprawni mimo niepełnosprawności. Wielospecjalistyczna terapia = polepszenie jakości życia dziecka z niepełnosprawnością – II edycja” wsparcie mogą otrzymać:
 • dzieci nie rozwijające się prawidłowo, u których konieczna jest ocena poziomu ich funkcjonowania oraz opracowanie programu wszechstronnej stymulacji i wprowadzenie go w życie;
 • dzieci, które nie mają możliwości skorzystania z terapii w żłobkach, przedszkolach publicznych,
 • dzieci nie uczęszczają jeszcze do żadnej placówki edukacyjnej ani terapeutycznej (np. dzieci 2-letnie)
 • dzieci, które posiadają opinię o potrzebie wczesnego wspomagania;
 • dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (ze względu na autyzm, Zespół Aspergera, niepełnosprawność umysłową w stopniu lekkim i średnim, zburzenia komunikacji);
 • dzieci z małych miasteczek i wsi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego o ograniczonym dostępie do uzyskania terapii;
 • dzieci, które otrzymują już wsparcie w postaci terapii indywidualnej/grupowej/wczesnego wspomagania rozwoju (w przedszkolu, poradni psychologiczno-pedagogicznej), jednak nie jest ono wystarczające i uzasadniona jest potrzeba zwiększenia oddziaływań terapeutycznych.
 
          Wystarczy, aby dziecko spełniało jedno z powyższych kryteriów.
 
W ramach projektu „Rodzic i terapeuta w jednym. Jak zostać terapeutą własnego dziecka? - warsztaty dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju” zapraszamy:
 • rodziców, którzy zauważają nieprawidłowości w rozwoju swojego dziecka w zakresie funkcji poznawczych, sprawności motorycznej, spostrzegania wzrokowego, percepcji słuchowej, mowy, komunikacji, zachowań społecznych, emocji i szukają wsparcia oraz pomocy;
 • rodziców dzieci nie posiadających jeszcze opinii/orzeczenia lecz znajdujących się w grupie ryzyka, z powodu np.: nieprawidłowego przebiegu ciąży, powikłanego porodu, chorób okresu niemowlęcego, wieku wczesnodziecięcego;
 • rodziców dzieci, które posiadają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania/orzeczenie o niepełnosprawności dotyczące niepełnosprawności poznawczej, całościowych zaburzeń rozwojowych w tym Autyzmu, Zespołu Aspergera oraz zaburzeń rozwoju mowy;
 • rodziców, których dzieci nie uczęszczają jeszcze do żadnej placówki edukacyjnej ani terapeutycznej lub czekają na przyjęcie do takiej instytucji;
 • rodziców, którzy chcą poszerzyć wiedzę na temat wczesnego wspomagania dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi;
 • rodziców, którzy chcą nauczyć się radzenia w trudnych sytuacjach, wynikających z niepełnosprawności dziecka;
 • rodziców, którzy chcą nauczyć się wykorzystywania różnych sytuacji codziennych do rozwijania umiejętności dziecka w zakresie ruchowym, poznawczym i komunikacyjnym.
 
CELE PROJEKTÓW:
 • wielospecjalistyczna, kompleksowa, wczesna, skoordynowana i ciągła pomoc osobom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom;
 • zwiększanie dostępu do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji;
 • zapobieganie pogłębianiu się deficytów rozwojowych, niepełnosprawności, niwelacja jej skutków;
 • zwiększanie niezależności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej niepełnosprawnością;
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych z uwzględnieniem komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla dzieci nie mówiących;
 • rozwój umiejętności regulowania oddziaływań społecznych, niwelowanie zachowań niepożądanych;
 • kształcenie nowych umiejętności z zastosowaniem stosowanej analizy zachowania czyli działania ukierunkowane na deficyty lub nadmiary behawioralne dziecka;
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz prawidłowego napięcia mięśniowego;
 • uświadamianie rodziców w kwestii teoretycznej, dotyczącej różnych zaburzeń rozwoju, ich konsekwencji dla funkcjonowania dziecka i jego rodziny;
 • kształtowanie u rodziców umiejętności pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz przenoszenie zasad terapii w warunki domowe;
 • kształtowanie u rodziców umiejętności radzenia sobie z dzieckiem niepełnosprawnym w sytuacjach trudnych np. podczas występowania zachowań niepożądanych.

REALIZACJA PROJEKTU

W ramach projektów będzie realizowana nieodpłatnie:
 • indywidualna terapia behawioralna
 • indywidualna terapia logopedyczna
 • indywidualna fizjoterapia
 • integracja sensoryczna (od IX br.)
 • praktyczne warsztaty dla rodziców
 • indywidualne sesje terapeutyczne w domu
Zajęcia będą prowadzili wykwalifikowani doświadczeni specjaliści, którzy w pierwszej kolejności zdiagnozują i zaplanują wszechstronną terapię dziecka.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
 • w siedzibie Fundacji „Nowe Pokolenie” w hołdzie Janowi Pawłowi przy ul. A. Grzymały-Siedleckiego 12 w Bydgoszczy (budynek Przedszkola Niepublicznego „Przedszkolna Chatka”)
 • w siedzibie Centrum Terapii „Całym Sercem" przy ul. Gdańskiej 163/130a w Bydgoszczy
 • w domach podopiecznych, w przypadku braku możliwości dojazdu do miejsca prowadzenia terapii spowodowanej stanem zdrowia, odległością od miejsca zamieszkania.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: DO 15.05.2016 r.

FUNDACJA NOWE POKOLENIE W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

(budynek PN PRZEDSZKOLNA CHATKA)

UL. A.G. SIEDLECKIEGO 12 (OS. WYŻYNY)

TEL.: 52 371 10 51, 604 629 916, 793 10 12 80


 
 

NASI PARTNERZY: