Jesteś tutaj: Strona główna / Terapia / PROJEKTY 2017 / O PROJEKTACH

 
Fundacja „Nowe Pokolenie” przy współpracy z Przedszkolem Niepublicznym „Przedszkolna Chatka” oraz Fundacja „Całym Sercem” rozpoczęły realizację dwóch projektów które mają na celu:
 1. wsparcie dzieci w wieku od 2 do 8 lat, których rozwój psychoruchowy nie przebiega prawidłowo w postaci diagnozy, opracowania indywidualnego programu terapeutycznego i doboru odpowiedniej w zależności od zdiagnozowanych potrzeb – terapii behawioralnej, logopedycznej, fizjoterapeutycznej, Integracji Sensorycznej
 2. wsparcie rodziców w postaci dostarczenia szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej jak skutecznie oddziaływać na dziecko w celu wspomagania jego rozwoju oraz kontynuować terapię w domu.
Wsparcie w ramach projektów jest bezpłatne dla zakwalifikowanych osób. Projekty są współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
W ramach projektu „Sprawni mimo niepełnosprawności. Wielospecjalistyczna terapia = polepszenie jakości życia dziecka z niepełnosprawnością – III edycja” wsparcie mogą otrzymać:
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, np.: autyzm i zaburzenia ze spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualną (w stopniu lekkim i umiarkowanym), niepełnosprawność ruchową, opóźniony rozwój mowy itp.
 • posiadają opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
 • nieposiadające orzeczenia/opinii lecz znajdujące się w grupie ryzyka (niepełnosprawne rodzeństwo),
 • dzieci z małych miasteczek i wsi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego o ograniczonym dostępie do uzyskania terapii,
 • dzieci, które otrzymują już wsparcie w postaci terapii indywidualnej/grupowej/wczesnego wspomagania rozwoju (w przedszkolu, poradni psychologiczno-pedagogicznej), jednak nie jest ono wystarczające i uzasadniona jest potrzeba zwiększenia oddziaływań terapeutycznych.
 • dzieci, które nie mają możliwości skorzystania z terapii w żłobkach, przedszkolach publicznych,
 • dzieci nie uczęszczają jeszcze do żadnej placówki edukacyjnej ani terapeutycznej (np. dzieci 2-letnie)
 • dzieci nie rozwijające się prawidłowo, u których konieczna jest diagnoza oraz opracowanie programu terapeutycznego i wprowadzenie go w życie;

W ramach projektu „Rodzic i terapeuta w jednym. Jak zostać terapeutą własnego dziecka? - warsztaty dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju” zapraszamy:
 • rodziców, którzy zauważają nieprawidłowości w rozwoju swojego dziecka w zakresie funkcji poznawczych, sprawności motorycznej, spostrzegania wzrokowego, percepcji słuchowej, mowy, komunikacji, zachowań społecznych, emocji i szukają wsparcia oraz pomocy;
 • rodziców dzieci nie posiadających jeszcze opinii/orzeczenia lecz znajdujących się w grupie ryzyka, z powodu np.: nieprawidłowego przebiegu ciąży, powikłanego porodu, chorób okresu niemowlęcego, wieku wczesnodziecięcego;
 • rodziców dzieci, które posiadają opinie o potrzebie wczesnego wspomagania/orzeczenie o niepełnosprawności dotyczące niepełnosprawności poznawczej, całościowych zaburzeń rozwojowych w tym Autyzmu, Zespołu Aspergera oraz zaburzeń rozwoju mowy;
 • rodziców, których dzieci nie uczęszczają jeszcze do żadnej placówki edukacyjnej ani terapeutycznej lub czekają na przyjęcie do takiej instytucji;
 • rodziców, którzy chcą poszerzyć wiedzę na temat wczesnego wspomagania dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi;
 • rodziców, którzy chcą nauczyć się radzenia w trudnych sytuacjach, wynikających z niepełnosprawności dziecka;
 • rodziców, którzy chcą nauczyć się wykorzystywania różnych sytuacji codziennych do rozwijania umiejętności dziecka w zakresie ruchowym, poznawczym i komunikacyjnym.
 
CELE PROJEKTÓW:
 • wielospecjalistyczna, kompleksowa, wczesna, skoordynowana i ciągła pomoc osobom zagrożonym niepełnosprawnością i niepełnosprawnym oraz ich rodzinom;
 • zwiększanie dostępu do lecznictwa specjalistycznego, terapii i rehabilitacji;
 • zapobieganie pogłębianiu się deficytów rozwojowych, niepełnosprawności, niwelacja jej skutków;
 • zwiększanie niezależności dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i zagrożonej niepełnosprawnością;
 • rozwój kompetencji komunikacyjnych z uwzględnieniem komunikacji wspomagającej i alternatywnej dla dzieci nie mówiących;
 • rozwój umiejętności regulowania oddziaływań społecznych, niwelowanie zachowań niepożądanych;
 • kształcenie nowych umiejętności z zastosowaniem stosowanej analizy zachowania czyli działania ukierunkowane na deficyty lub nadmiary behawioralne dziecka;
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz prawidłowego napięcia mięśniowego;
 • uświadamianie rodziców w kwestii teoretycznej, dotyczącej różnych zaburzeń rozwoju, ich konsekwencji dla funkcjonowania dziecka i jego rodziny;
 • kształtowanie u rodziców umiejętności pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz przenoszenie zasad terapii w warunki domowe;
 • kształtowanie u rodziców umiejętności radzenia sobie z dzieckiem niepełnosprawnym w sytuacjach trudnych np. podczas występowania zachowań niepożądanych.

REALIZACJA PROJEKTU
W ramach projektów będzie realizowana nieodpłatnie:
 • indywidualna terapia behawioralna
 • indywidualna terapia logopedyczna
 • indywidualna fizjoterapia
 • integracja sensoryczna (od IX br.)
 • praktyczne warsztaty dla rodziców
 • indywidualne sesje terapeutyczne w domu
Zajęcia będą prowadzili wykwalifikowani doświadczeni specjaliści, którzy w pierwszej kolejności zdiagnozują i zaplanują wszechstronną terapię dziecka.

HARMONOGRAM PROJEKTÓW

do 30.04.217 r.
Nabór uczestników do projektu
1.05.2017 r. - 14.05.2017 r.
Diagnozy dzieci zakwalifikowanych do projektu
Wywiady z rodzicami, opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, indywidualne konsultacje ze specjalistami
15.05.2017 r. - 1.10.2017r.
Realizacja terapii indywidualnej (behawioralnej, logopedycznej, fizjoterapii)

TEMATYKA WARSZTATÓW DLA RODZICÓW

Warsztaty dla rodziców będą miały formę praktycznych ćwiczeń, które nauczą ich jak pracować z dzieckiem w domu, jak się z nimi komunikować, jak je zrozumieć.

 Lp.  Temat  Czas trwania  Data
 1
 „Bo do tanga trzeba dwojga”
Tematyka warsztatu obejmować będzie:
- Rozwijanie naprzemiennych interakcji z dzieckiem. Zwiększanie zakresu komunikacji dziecka z rodzicem podczas wspólnych aktywności z wykorzystaniem zabawek, zabaw społecznych i codziennych czynności pielęgnacyjnych.
- Wywołaj uśmiech!- czyli czerpanie radości z codziennych zabaw społecznych - Jak przysporzyć dziecku okazji do uśmiechu podczas zabaw społecznych, śpiewania piosenek i innych sytuacji towarzyskich.
- Wejdź w światło reflektorów. Zwracanie uwagi dziecka- Przedstawienie metod, dzięki którym Twoje dziecko będzie zwracało na Ciebie większą uwagę.
 5h  7 X
 2
 Trójkąt wspólnej uwagi. Pomoc w nauczaniu, jak podzielać Twoje zainteresowania przedmiotami”
Temat warsztatów obejmować będzie:
-„Rób to co ja!”. Pomóż Twojemu dziecku uczyć się poprzez naśladowanie.
- Mówiące ciała. Istota komunikacji niewerbalnej.
 5h  21 X
 3
 „Od zabawy do mowy” 
- Czas na zabawę! Jak mnożyć okazje do nauki podczas zabawy rodzica z dzieckiem? Jak właściwie wspierać twórczą, urozmaiconą i samodzielną zabawę?
- Poudawajmy! Strategie w rozwijaniu spontanicznej i twórczej zabawy Twojego dziecka.
- Przejdźmy do mowy. Wsparcie Twojego dziecka, tak aby poprzez aktywne interakcje społeczne nauczyło się posługiwać mową i rozumiało ją podobnie jak wyraz twarzy i gesty.
 5h  18 XI
 
 II cykl "Kochaj i pomóż dorosnąć" 
1.Ścieżka prowadząca do sukcesu zaczyna się tutaj
- Przywracanie nadziei- Trzy najważniejsze elementy na drodze do sukcesu Twojego dziecka.
- Jak pomóc dziecku uwolnić się od złych przyzwyczajeń? Niezbędny krok aby dziecko mogło rozwijać się dalej.
- Prawdziwe Historie - Prawo do sukcesu. Niezbędny krok aby dziecko mogło się rozwijać.
 5h  
 
 2. Jak unikać pułapek motywując dziecko do działania 
- Co robić kiedy Twojemu dziecku na niczym nie zależy lub kiedy cały czas odczuwa niepokój?
- Uwaga niebezpieczeństwo! Uzależnienie od gier komputerowych i ucieczka w wirtualny świat mediów.
- Jak nakłonić dziecko do wyjścia poza własną sferę komfortu?
 5h  
   3. Jak przygotować dziecko do dorosłości? Nauka podstawowych umiejętności życiowych niezbędnych do osiągnięcia sukcesów  5h  

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU
 • w siedzibie Fundacji „Nowe Pokolenie” w hołdzie Janowi Pawłowi przy ul. A. Grzymały-Siedleckiego 10- 12 w Bydgoszczy (budynek Przedszkola „Przedszkolna Chatka”)
 • w siedzibie Centrum Terapii „Całym Sercem" przy ul. Gdańskiej 163/130a w Bydgoszczy
 
TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: DO 09.05.2017 r.

FUNDACJA NOWE POKOLENIE W HOŁDZIE JANOWI PAWŁOWI II

(budynek PN PRZEDSZKOLNA CHATKA)

UL. A.G. SIEDLECKIEGO 10-12 (OS. WYŻYNY)

TEL.: 52 371 10 51, 604 629 916

NASI PARTNERZY: