Jesteś tutaj: Strona główna / Strona główna / BEZPŁATNE ZAJĘCIA / ROK 2013


KALENDARIUM 2013

GRUDZIEŃ 2013
 • Spotkanie Bożonarodzeniowe Gromady Zuchowej „Tęczowe Misie”,
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych „Hej miła godzinka – stroi się choinka” dla chętnych dzieci z rodzicami z zajęć popołudniowych,
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów stymulujących rozwój dziecka metoda W. Sherborne dla chętnych dzieci z rodzicami z zajęć popołudniowych,
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów pedagogizujących „Czyste czy szczęśliwe -  trochę o prawach dziecka” dla chętnych dzieci z rodzicami z zajęć popołudniowych,
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów pedagogizujących „Komunikacja z dzieckiem – mów tak, żeby reagowało” dla chętnych dzieci z rodzicami z zajęć popołudniowych,
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych tworzenia ozdób choinkowych metodą quillingu dla chętnych dzieci z rodzicami z zajęć popołudniowych,
 • Podsumowanie świątecznych zajęć na języku niemieckim,
 • Koncert mikołajkowy dla najmłodszych uczestników zajęć pozaszkolnych z udziałem zaprzyjaźnionych muzyków,
 • Spotkanie Mikołajkowe w Gromadzie Zuchowej „Tęczowe Misie”.
 
LISTOPAD 2013
 • "Wróżby dla każdego" - spotkanie andrzejkowe dla chętnych  uczestników, zorganizowane przez nauczycieli zajęć popołudniowych,
 • Udział uczestników popołudniowych zajęć tanecznych w konkursie „Zabawa w rymy i rytmy - konkurs wiersza i piosenki przedszkolnej” zorganizowany przez Pałac Młodzieży,
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów pedagogizujących „Choroby u dzieci w wieku przedszkolnym” dla chętnych dzieci z rodzicami z zajęć popołudniowych,
 • Udział w konkursie plastycznym „Wieniec adwentowy” organizowanym przez Fundację „Wiatrak”,
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów pedagogizujących „Co wolno dziecku, czyli jak określać granice” dla chętnych dzieci z rodzicami z zajęć popołudniowych,
 • Przeprowadzenie zajęć umuzykalniających, plastycznych i tanecznych dla chętnych dzieci w Miejskim Centrum Kultury w ramach cyklu „Poranek Rodzinny”,
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów pedagogizujących „Mass media i ich wpływ na rozwój naszego dziecka” dla chętnych dzieci z rodzicami z zajęć popołudniowych,
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów plastycznych „Karmniki z plastikowych butelek i tektury” dla chętnych dzieci z rodzicami z zajęć popołudniowych,
 • Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów plastyczno-technicznych „Świece jak prawdziwe”,
 • Otwarte zajęcia języka francuskiego dla chętnych uczestników z zajęć pozaszkolnych i uczniów szkoły SP 56,
 • Quiz wiedzy z języka angielskiego oraz przygotowanie plakatów tematycznych przez uczestników zajęć pozaszkolnych i nauczycieli DEK „REGNUM”,
 • Zajęcia otwarte grupy tanecznej „Iskierki” dla chętnych dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Bezpłatne zajęcia muzyczne grupy „Wiolinki” dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Warsztaty Stymulujące Rozwój dzieci oparte na metodzie ruchu rozwijającego W. Sherborne dla chętnych dzieci z rodzicami z zajęć popołudniowych,
 • Promocja DEK "REGNUM" wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz liceum - roznoszenie ulotek z ofertą na rok szkolny 2013/2014 przez wolontariuszy na terenie Bydgoszczy.
 
PAŹDZIERNIK 2013
 • Bezpłatne zajęcia kabaretowo-teatralne grupy „Plastusie” dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Przeprowadzenie zajęć artystycznych, karate, warsztatów met. W. Sherborne dla chętnych dzieci w Miejskim Centrum Kultury w ramach cyklu „Poranek Rodzinny”,
 • Bezpłatne wejściówki w terminie 14.10-25.10.2013r. na wybrane zajęcia pozaszkolne dla najmłodszych dzieci oraz dla dzieci w wieku szkolnym,
 • Impreza integracyjna z okazji Halloween dla wszystkich chętnych uczestników DEK „REGNUM”,
 • Konkurs wiedzy o Halloween z języka angielskiego dla chętnych uczestników DEK REGNUM,
 • Koncert piosenki jesiennej zorganizowany we współpracy z SP 56,
 • Zajęcia otwarte dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia grupy muzycznej "Wiolinki",
 • Promocja DEK "REGNUM" wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz liceum - roznoszenie ulotek z ofertą na rok szkolny 2013/2014 przez wolontariuszy na terenie Bydgoszczy.
 
WRZESIEŃ 2013
 • Kampania promocyjna oferty zajęć DEK "REGNUM" w prasie, radiu oraz centrach handlowych i marketach na terenie całej Bydgoszczy,
 • Otwarte zajęcia plastyki z ceramiką  dla chętnych uczestników z zajęć pozaszkolnych i uczniów szkoły SP 56,
 • Otwarte zajęcia sztuk walki: karate dla chętnych uczestników z zajęć pozaszkolnych i uczniów szkoły SP 56,
 • Otwarte zajęcia tańca nowoczesnego dla chętnych uczestników z zajęć pozaszkolnych i uczniów szkoły SP 5,
 • Bezpłatne badanie logopedyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym W trakcie całego miesiąca- Promocja DEK "REGNUM" wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz liceum - roznoszenie ulotek z ofertą na rok szkolny 2013/2014 przez wolontariuszy na terenie Bydgoszczy.
 • Drzwi otwarte w Domu Edukacyjno - Kulturalnym "REGNUM" połączone z naborem uczestników zajęć,
 • Uroczysta inauguracja zajęć edukacyjnych w DEK "REGNUM" w roku szkolnym 2013/2014,
 • Promocja oferty zajęć pozaszkolnych w okolicznych szkołach podczas zebrań z rodzicami inaugurujących rok szkolny.
 
SIERPIEŃ 2013
 • Przygotowanie kompleksowej oferty na rok szkolny 2013/2014
 • Pomoc pracowników DEK „REGNUM” podczas koncertu laureatów VIII  Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc; wystawienie stoiska promocyjnego oraz prowadzenie różnorodnych animacji i zabaw dla dzieci
 • Pomoc pracowników DEK „REGNUM” podczas zorganizowanie i przeprowadzenie eliminacji oraz tematycznych happeningów w ramach pierwszego dnia VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc
 • Organizacja, 4 turnusów adaptacyjnych półkolonii dla najmłodszych przedszkolaków
 • Dalsza promocja półkolonii dla najmłodszych dzieci w postaci roznoszenia ulotek.
 
LIPIEC 2013
 • Pomoc pracowników DEK „REGNUM” podczas planowania czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc
 • Przygotowanie półkolonii dla najmłodszych dzieci i ich promocja w postaci roznoszenia ulotek
 • Przygotowanie planu promocji DEK "REGNUM" w radiu, prasie, telewizji, na bilbordach, plakatach.

CZERWIEC 2013
 • Uroczyste zakończenie zajęć pozaszkolnych, przy współudziale całej kadry pedagogicznej DEK „REGNUM” oraz rozdanie dyplomów wszystkim uczestnikom zajęć
 • Ewaluacja pracy nauczycieli i DEK „REGNUM” w postaci ankiety wśród uczestników
 • Podsumowanie zajęć tańca nowoczesnego i uroczyste rozdanie medali oraz dyplomów uczestnikom zajęć
 • Podsumowanie zajęć sztuk wali: karate i uroczyste rozdanie medali oraz dyplomów uczestnikom zajęć
 • Zakończenie II semestru pracy połączone z pokazem umiejętności dla rodziców dwóch grup tanecznych
 • Zorganizowanie egzaminu karate w stylu Kyokushin oraz przyznanie uczestnikom zajęć certyfikatów i pasów
 • Spotkanie podsumowujące zebrane sprawności w Gromadzie Zuchowej „Tęczowe Misie”
 • Testy wiedzy z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego przeprowadzony przez nauczycieli DEK „REGNUM”
 • Festyn z okazji Dnia Dziecka współorganizowany z Przedszkolem Niepublicznym „Przedszkolna Chatka” dla przedszkolaków i najmłodszych uczestników zajęć rytmiki, adaptacyjnych, artystycznych, muzycznych, tanecznych
 • Przygotowanie półkolonii dla najmłodszych dzieci i ich promocja w postaci roznoszenia ulotek przez wolontariuszy na terenie Bydgoszczy.

MAJ 2013
 • Zajęcia otwarte dla mam dzieci uczęszczających na zajęcia plastyki z ceramiką i wspólne tworzenie prac
 • Pokaz uczestników tańca nowoczesnego dla mam z okazji „Dnia Matki”
 • Konkurs z języka angielskiego „Ciekawe miejsca w Wielkiej Brytanii” przeprowadzony przez nauczycieli DEK „REGNUM”
 • Quiz wiedzy z języka angielskiego podsumowujący wybrane bloki tematyczne przeprowadzony przez nauczycieli DEK „REGNUM”
 • Otwarte warsztaty z języka rosyjskiego dla chętnych dzieci z rodzicami z zajęć muzycznych i tanecznych, artystycznych, rytmiki
 • Quiz wiedzy z języka niemieckiego podsumowujący wybrane bloki tematyczne
 • Zajęcia pokazowe z sztuk walki: karate grupy starszej i młodszej dla rodziców
 • Konkurs z języka angielskiego dla chętnych uczestników zajęć pozaszkolnych pn. „Zaproś obcokrajowca do Bydgoszczy”.

KWIECIEŃ 2013
 • Bezpłatne warsztaty z tańca nowoczesnego dla chętnych uczestników z zajęć pozaszkolnych i uczniów z szkoły SP 56
 • Rozpoczęcie cyklu spotkań zajęć adaptacyjnych dla najmłodszych uczestników DEK „REGNUM”,
 • Otwarte warsztaty z języka hiszpańskiego dla chętnych dzieci z rodzicami z zajęć muzycznych i tanecznych, artystycznych, rytmiki,
 • Warsztaty Stymulujące Rozwój dzieci oparte na metodzie ruchu rozwijającego
  W. Sherborne dla najmłodszych uczestników zajęć popołudniowych. 

 
MARZEC 2013
 • Udział w konkursie na największego EKO – ZAJĄCA, organizowanego przez Fundację „Wiatrak
 • Warsztaty plastyczne o tematyce wielkanocnej dla chętnych uczestników zajęć pozaszkolne z rytmiki, zajęć artystycznych, tanecznych, teatralnych, muzycznych z chętnymi rodzicami
 • Warsztaty plastyczne o tematyce wielkanocnej dla chętnych uczestników zajęć pozaszkolne z rytmiki, zajęć artystycznych, tanecznych, teatralnych, muzycznych z chętnymi rodzicami
 • Konkurs dla uczestników zajęć języka angielskiego „Angielski bez tajemnic”
 • Bezpłatne zajęcia z plastyki z ceramiką dla chętnych uczestników z zajęć pozaszkolnych i uczniów z szkoły SP 56
 • Otwarte warsztaty z języka włoskiego dla chętnych dzieci z rodzicami z zajęć muzycznych i tanecznych, artystycznych, rytmiki
 • Otwarte zajęcia z nauki gry na instrumentach dla chętnych uczestników z zajęć pozaszkolnych i uczniów z szkoły SP 56
 • Akcja promująca „Zdrowy tydzień” – 10 bezpłatnych wejściówek na zajęcia gimnastyki ogólnokondycyjnej
 • Promocja DEK "REGNUM" - roznoszenie ulotek przez wolontariuszy na terenie
 
LUTY 2013
 • Obchody Dnia Francuskiego połączone z pokazową lekcją języka francuskiego dla najmłodszych uczestników DEK „REGNUM” z zajęć artystycznych, rytmiki, grupy tanecznej, teatralnej, muzycznej
 • Zajęcia z robotyki dla chętnych uczestników zajęć pozaszkolnych z grupy tanecznej, muzycznej i teatralnej
 • Bezpłatne zajęcia próbne z języka francuskiego dla chętnych uczestników z zajęć pozaszkolnych i uczniów z szkoły SP 56
 • Bal Karnawałowy dla najmłodszych uczestników zajęć pozaszkolnych (rytmiki, zajęć artystycznych, grupy tanecznej, teatralnej, muzycznej
 • Zajęcia otwarte dla dzieci wraz z ich rodzicami, 3 grup tanecznych „Iskierki ”
 • - Koncert „Dzieci Dzieciom”, podczas którego przed zaproszonymi rodzicami zaprezentują się uczestnicy z nauki gry na instrumentach, nauki tańca
 • Otwarte warsztaty plastyczne pn. „Karnawałowe szaleństwo”
 • Bezpłatne zajęcia próbne z języka niemieckiego dla chętnych uczestników z zajęć pozaszkolnych i uczniów z szkoły SP 56
 • Promocja DEK "REGNUM" - roznoszenie ulotek i plakatów przez wolontariuszy na terenie Bydgoszczy

STYCZEŃ 2013
 • Przygotowanie sprawozdań przez nauczycieli DEK REGNUM, podsumowujących I semestr,
 • Otwarte warsztaty z języka angielskiego dla chętnych dzieci z rodzicami z zajęć muzycznych i  tanecznych
 • Występy taneczne połączone z pokazem dla rodziców podsumowujące I semestr pracy grupy tanecznej „Iskierki III”
 • Występy taneczne połączone z pokazem dla rodziców podsumowujące I semestr pracy grupy tanecznej „Iskierki II”
 • Występy taneczne połączone z pokazem dla rodziców podsumowujące I semestr pracy grupy tanecznej „Iskierki I”
 • Udział w miejskim konkursie plastycznym pn. „ Świąteczna kartka z Bydgoszczy”
 • Dzień Babci i Dziadka - występ artystyczny dzieci z grupy tanecznej oraz grupy teatralnej dla babć i dziadków
 • Warsztaty plastyczne „Zimowe Bałwanki” dla chętnych dzieci z rodzicami z zajęć artystycznych, muzycznych, rytmiki
 • Promocja DEK "REGNUM" - roznoszenie ulotek i plakatów przez wolontariuszy na terenie Bydgoszczy
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: