Jesteś tutaj: Strona główna / Strona główna / KADRA PEDAGOGICZNA / SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH


SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH

Rodzaj prowadzonych zajęć:
 JĘZYK ANGIELSKI
Nasz nauczyciel:
 mgr MAGDALENA FÓRMANKIEWICZ 
Charakterystyka nauczyciela:

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu. Od 10 lat prowadzi lektoraty z języka angielskiego, nauczając dzieci, młodzież, a także osoby dorosłe. Praca w szkołach oraz uczestnictwo w różnorodnych kursach, szkoleniach i warsztatach pozwoliło jej na nawiązywanie pozytywnych relacji z uczestnikami zajęć oraz na umiejętność kreatywnego przekazu wiedzy. Swój zawód wykonuje z wielka pasją i zaangażowaniem.


 
 
 
 
 

 


Rodzaj prowadzonych zajęć:
 JĘZYK ANGIELSKI
Nasz nauczyciel:
 mgr EWA NAWROCKA
Charakterystyka nauczyciela:

Licencjat z filologii angielskiej oraz magister dydaktyki nauczania języka angielskiego (metodyk). Nauczyciel dyplomowany pracujący od 1.09.1997r w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, współpracuje z UKW i NKJO w Bydgoszczy oraz innymi szkołami wyższymi (opieka nad studentami). Koordynator projektów unijnych partnerskiej współpracy szkół europejskich realizowanych pod nadzorem UM oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz słabosłyszącymi. Pracowała w szkołach prywatnych w tym przez 5 lat prowadziła własną szkołę. Jest doradcą metodycznym. Ukończyła  kurs pomiaru dydaktycznego, na kierownika wycieczek szkolnych i imprez turystycznych oraz kierownika kolonii i placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Pracowała na stanowisku nauczyciela j. ang. w placówkach zagranicznych (Rumunia, Grecja, Cypr, Dania, Włochy, Holandia, Hiszpania, Portugalia). Jest egzaminatorem maturalnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Może poszczycić się wieloma osiągnięciami, do których należą: przygotowanie finalistów i laureatów wojewódzkiego konkursu języka angielskiego, nagroda Prezydenta Miasta, trzykrotna Nagroda Dyrektora Szkoły za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, podziękowania od UKW za przygotowanie studentów w ramach praktyk pedagogicznych.


 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 

NASI PARTNERZY:

PARTNERZY MEDIALNI: