Jesteś tutaj: Strona główna / Warsztaty / WARSZTATY 2015 / ZAPROSZENIE / SZKOŁY / PLACÓWKI


VI OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
„RADOSNE SERCA”
 30.06 –10.07.2015ORGANIZATOR: PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:
 
PARTONI MEDIALNI:       
PARTNERZY:      
           
               
Bydgoszcz, 23.03.2015 r.
 
 
SZANOWNI DYREKTORZY, DRODZY WYCHOWAWCY, OPIEKUNOWIE, PEDAGODZY

    Fundacja „Nowe Pokolenie” ma zaszczyt zaprosić utalentowane dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat z bydgoskich szkół podstawowych/gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczo-wychowawczych, a także uczestników/laureatów minionych edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc do udziału w  VI edycji Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych „Radosne Serca”. Główną ideą tego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia jest przede wszystkim wyrównywanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej oraz promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez poszerzanie wiedzy i zainteresowań artystycznych młodych ludzi, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do różnorodnych działań twórczych.
    Warsztaty będą realizowane w terminie 30.06-10.07.2015 r. w Domu Muzealnika na terenie Muzeum Archeologicznego w Biskupinie i weźmie w nich udział 36 uczestników.Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY dla zakwalifikowanych osób.Każda szkoła/placówka może zgłosić 3 kandydatów.  Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych trwa do 29.05.2015 r.
   Uczestnicy zgodnie z zainteresowaniami i talentami zostaną podzieleni na 4 grupy artystyczne: plastyczną, taneczną, teatralną i wokalną. W obrębie każdej z tych grup będą odbywały się codziennie 4 godziny zegarowe warsztatów. Każdy z uczestników będzie mógł również skorzystać z 2 dodatkowych godzin zegarowych dodatkowych warsztatów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W trakcie projektu beneficjenci wezmą udział w panelach dyskusyjnych z artystami i instruktorami zaproszonymi gościnnie na warsztaty, a także w różnych warsztatach interpersonalnych, które będą miały na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, onieśmielenia w grupie oraz kształtowania właściwych postaw rówieśniczych. Warsztaty będą realizowane przy współudziale partnerów w postaci różnych instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych i firm, aby zapewnić uczestnikom jak największą wszechstronność zajęć oraz zmotywować ich do dalszego artystycznego rozwoju po zakończeniu projektu. Czas wolny od zajęć będzie wypełniony różnymi kulturalnymi atrakcjami. Ramy programu są ukierunkowane na zindywidualizowane podejście do każdego uczestnika, ale również na pracę w grupach, zabawy i gry twórcze. Intensywne 11-dniowe warsztaty zakończą się autorskim widowiskiem w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy w wykonaniu uczestników projektu, prezentacją multimedialną z przebiegu warsztatów oraz wystawą stworzonych prac plastycznych.
    Liczymy, że zrealizowany projekt pozwoli rozwinąć posiadane przez młodych ludzi umiejętności i pozostawi w ich pamięci niezapomniane wrażenia oraz motywację do dalszego twórczego rozwoju. W związku z powyższym pragniemy serdecznie zaprosić do zapoznania się z regulaminem projektu oraz składania kart zgłoszeniowych, stanowiących podstawę procesu rekrutacji uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Informacje na temat warsztatów znajdują się na stronie internetowej www.nowe-pokolenie.pl i na facebook’u (funpage: Fundacja Nowe Pokolenie Bydgoszcz).
 
Z wyrazami szacunku,

Marek Maciejewski
prezes fundacji
Joanna Dobska
wiceprezes fundacji
koordynator projektu
 
NASI PARTNERZY: