Jesteś tutaj: Strona główna / Terapia / PROJEKTY 2016 / WARSZTATY DLA RODZICÓW

 
 TEMATYKA WARSZTATÓW DLA RODZICÓW
 
Warsztaty dla rodziców będą miały formę praktycznych ćwiczeń, które nauczą ich jak pracować z dzieckiem w domu, jak się z nimi komunikować, jak je zrozumieć.


L.p. Temat Czas
trwania
Data
1. "Prawidłowy rozwój dziecka od 2 do 6 roku życia. Wczesne symptomy zaburzeń rozwoju. Co powinno zaniepokoić rodzica?".

Tematyka warsztatu obejmować będzie wiedzę z zakresu prawidłowego rozwoju dziecka w wieku dwóch i trzech lat. Wiedza ta jest niezbędna, aby rodzic potrafił skutecznie oddziaływać na dziecko, kształtować nowe umiejętności oraz doskonalić i utrwalać te już zdobyte. Omówiony zostanie m.in. rozwój dużej i małej motoryki, rozwój mowy, rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwój percepcji słuchowej oraz rozwój społeczny i emocjonalny.  Przedstawiona zostanie ocena umiejętności milowych – skupia się na 170 kamieniach milowych, które tworzą fundamenty dla rozwoju języka, umiejętności społecznych i umiejętności uczenia się. Pozwoli to na określenie etapu rozwoju ich własnego dziecka, deficytów rozwojowych oraz sfery najbliższego rozwoju, co niezbędne będzie przy planowaniu działań terapeutycznych. Ze względu na to, jak ważna jest wczesna diagnoza omówione zostaną nieprawidłowości w rozwoju, mogące się pojawić w tym wieku u dziecka, które mogą świadczyć o opóźnionym rozwoju mowy, upośledzeniu umysłowym oraz całościowych zaburzeniach rozwoju m.in. Autyzmie, Zespole Aspergera.
3 h 21.05.2016
2. I cześć "Rodzicu, co powinieneś wiedzieć o całościowych zaburzeniach rozwoju: Autyzmie, Zespole Aspergera, niepełnosprawności poznawczej, zaburzeniach rozwoju mowy?"  (3 h)

Tematyka warsztatu obejmować będzie wiedzę teoretyczną z zakresu całościowych zaburzeń rozwoju m.in. Autyzmu, Zespołu Aspergera, niepełnosprawności poznawczej, zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji. Rodzice dokonują analizy dokumentacji medycznej swoich dzieci, wyników badań, opinii
 
II część "Moje dziecko nie rozwija się prawidłowo i co dalej?” (2 h)

Na tym warsztacie rodzicom zostanie przedstawiona "Ścieżka pomocy". Rodzice dowiedzą się do jakich specjalistów udać się w celu zdiagnozowania dziecka, jakie badania powinny zostać wykonane, do jakich instytucji się zgłosić i jakie dokumenty są wymagane, aby dziecko otrzymało pomoc, wsparcie finansowe na podjęcie terapii.
5 h 04.06.2016
3. „Terapia logopedyczna z perspektywy dziecka niepełnosprawnego. Sprawy ważne i ważniejsze."

Tematyka warsztatu obejmować będzie specyfikę terapii logopedycznej dzieci niepełnosprawnych. Omówione zostaną zasady oraz etapy pracy z dzieckiem, które nie rozwija się prawidłowo. Przedstawione zostaną metody, wspierające terapię logopedyczną- terapia behawioralna, metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej, metoda werbo-tonalna oraz inne. Rodzice dzieci dowiedzą się, jak ważna w terapii dzieci jest ocena kompetencji komunikacyjnych, czyli czy i w jakim stopniu wyrażają one intencję do komunikacji, czy ich komunikacja jest skuteczna i adekwatna do różnych społecznych sytuacji komunikacyjnych. Nauczą się także, jak wykorzystywać codzienne sytuacje do rozwijania umiejętności komunikacyjnych.
6 h 18.06.2016

25.06.2016
4.
"Fiku miku- początek wszystkiego. Dlaczego ruch?"

Warsztat ma na celu uświadomienie rodziców jak ważny jest rozwój ruchowy dziecka i zasadność uczestniczenia fizjoterapeuty w procesie terapeutycznym. Przedstawione zostaną metody wspierające rozwój ruchowy dziecka m.in. metoda integracji sensorycznej, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Pokazane zostaną ćwiczenia, które rodzice przećwiczą na sobie oraz będą mogli wykorzystać w pracy terapeutycznej ze swoim dzieckiem.
6 h
10.09.2016

24.09.2016
5.
"Kilka spraw technicznych. W jaki sposób uczą się dzieci...?"

Tematyka warsztatu obejmie wyjaśnienie podstawowych zasad i strategii pomagających dziecku angażować się, komunikować i uczyć się, dzięki którym rodzic na nowo wesprze proces uczenia się dziecka. Rodzic dowie się w jaki sposób uczą się dzieci, aby mógł elastycznie wykorzystywać podstawowe zasady tego procesu w nowych sytuacjach, w miarę jak jego dziecko będzie zmagać się z nowymi wyzwaniami w rozwoju. Wspomniane zasady zostały stworzone na podstawie analizy stosowanej zachowania (ABA). Wyjaśnimy także, że ABA to zastosowanie nauki o uczeniu się , mającej na celu pomóc dzieciom w opanowaniu nowych zachowań (umiejętności) bądź zmienianiu dotychczasowych, a także zmniejszaniu częstotliwości występowania zachowań problemowych.
9 h 8.10.2016

22.10.2016

5.11.2016

NASI PARTNERZY: