Jesteś tutaj: Strona główna / Warsztaty / WARSZTATY 2019 / ZAPROSZENIE

 
X OGÓLNOPOLSKIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE
 „RADOSNE SERCA”


organizator projekt współfinansowany przez 


Bydgoszcz, 09.04.2019r.
 
          SZANOWNI DYREKTORZY, DRODZY WYCHOWAWCY, OPIEKUNOWIE, PEDAGODZY

          Fundacja „Nowe Pokolenie” ma zaszczyt zaprosić utalentowane dzieci i młodzież w wieku od 10 do 21 lat ze szkół podstawowych/gimnazjalnych/ponadgimnazjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, kulturalnych, do udziału w jubileuszowej X edycji Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych „Radosne Serca”. Główną ideą tego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia jest przede wszystkim wyrównywanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej oraz promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez poszerzanie wiedzy i zainteresowań artystycznych młodych ludzi, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do różnorodnych działań twórczych.
          W tym roku to wyjątkowe wydarzenie również jest połączone z Ogólnopolskim Festiwalem Radosnych Serc, który jest skierowany do dzieci i młodzieży z domów dziecka z całej Polski. Warsztaty będą realizowane w terminie 24.06-05.07.2019r. w Domu Muzealnika w Biskupinie i weźmie w nich udział 40 uczestników.Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY.Każda szkoła/placówka może zgłosić 3 kandydatów. Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych trwa do 20.05.2019r. Do kart zgłoszeniowych prosimy dołączyć dokumentację potwierdzającą osiągnięcia tj. ksero dyplomów, prace plastyczne, płyty demo, nagrania filmowe z występami wokalnymi, tanecznymi czy teatralnymi.
        Uczestnicy zgodnie z zainteresowaniami i talentami zostaną podzieleni na 4 grupy artystyczne: malarską, taneczną, teatralną i wokalną. W obrębie każdej z tych grup będą odbywały się codziennie warsztaty z wybranej dyscypliny artystycznej. W trakcie projektu beneficjenci wezmą udział w spotkaniach z artystami i instruktorami zaproszonymi gościnnie na warsztaty. Projekt będzie realizowany przy współudziale partnerów w postaci różnych instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych i firm, aby zapewnić uczestnikom jak największą wszechstronność zajęć oraz zmotywować ich do dalszego artystycznego rozwoju po zakończeniu projektu. Czas wolny od zajęć będzie wypełniony różnymi kulturalnymi atrakcjami. Ramy programu są ukierunkowane na zindywidualizowane podejście do każdego uczestnika, ale również na pracę w grupach, zabawy i gry twórcze. Nowością w tym roku będą warsztaty z gwiazdami sceny muzycznej, tanecznej, teatralnej i plastycznej. Intensywne 12-dniowe warsztaty zakończą się autorskim widowiskiem w bydgoskim kinoteatrze ADRIA w wykonaniu uczestników projektu, prezentacją multimedialną z przebiegu warsztatów oraz wernisażem prac plastycznych.

            Liczymy, że zrealizowany projekt pozwoli rozwinąć posiadane przez młodych ludzi talenty artystyczne i pozostawi w ich pamięci niezapomniane wrażenia oraz motywację do dalszego twórczego rozwoju. W związku z powyższym pragniemy serdecznie zaprosić do zapoznania się z regulaminem projektu oraz składania kart zgłoszeniowych, stanowiących podstawę procesu rekrutacji uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Informacje na temat warsztatów znajdują się na stronie internetowej www.nowe-pokolenie.pl i na facebook’u (funpage: Fundacja Nowe Pokolenie Bydgoszcz).

Z wyrazami szacunku,
Marek Maciejewski
prezes fundacji
 

NASI PARTNERZY: