Jesteś tutaj: Strona główna / Festiwal / XIII OFRS / ZAPROSZENIE

 
„Radosne Serca”
Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne
i Festiwal
organizator projekt współfinansowany przez 

Bydgoszcz, 09.04.2019r.
 
          SZANOWNI DYREKTORZY, DRODZY WYCHOWAWCY, OPIEKUNOWIE, PEDAGODZY

            Fundacja „Nowe Pokolenie” po raz kolejny zaprasza dzieci i młodzież z wszystkich typów placówek opiekuńczo-wychowawczych do udziału w projekcie „Radosne Serca”- Ogólnopolskie Warsztaty Artystyczne i Festiwal. Główną ideą tego interdyscyplinarnego przedsięwzięcia jest przede wszystkim wyrównywanie szans w dostępie do edukacji kulturalnej oraz promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez poszerzanie wiedzy i zainteresowań artystycznych młodych ludzi, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do różnorodnych działań twórczych. Projekt składa się z dwóch wydarzeń:
 
  • X Ogólnopolskie Warsztaty „Radosne Serca” – to wyjątkowe wydarzenia odbywające się w terminie 24.06-05.07.2019r. w Biskupinie. Do udziału zapraszamy 40 osób, które mogą poszczycić się osiągnięciami w następujących dziedzinach artystycznych: taniec, teatr, śpiew, plastyka. Uczestnicy zgodnie z zainteresowaniami i talentami zostaną podzieleni na 4 grupy artystyczne: plastyczną, taneczną, teatralną i wokalną. Codziennie każda z grup będzie brała udział w 5-godzinnych warsztatach. W trakcie projektu beneficjenci wezmą udział w spotkaniach z artystami i instruktorami zaproszonymi gościnnie na warsztaty. Czas wolny od zajęć będzie wypełniony różnymi kulturalnymi atrakcjami. Ramy programu są ukierunkowane na zindywidualizowane podejście do każdego uczestnika, ale również na pracę w grupach, zabawy i gry twórcze. Intensywne 12-dniowe warsztaty zakończą się autorskim widowiskiem w bydgoskim kinoteatrze ADRIA w wykonaniu uczestników projektu, prezentacją multimedialną z przebiegu warsztatów oraz wernisażem prac plastycznych. Do warsztatów mogą się zgłosić dzieci i młodzież od 10 do 21 lat z placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkół publicznych i niepublicznych, młodzieżowych domów kultury oraz szkół tańca. Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych trwa do 20.05.2019r. Do kart zgłoszeniowych na warsztaty prosimy dołączyć dokumentację potwierdzającą osiągnięcia tj. ksero dyplomów, prace plastyczne, płyty demo, nagrania filmowe z występami wokalnymi, tanecznymi czy teatralnymi.
  • XIII Ogólnopolski Festiwal Radosnych Serc – przegląd twórczości dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Spośród wszystkich zgłoszeń w drodze eliminacji wewnętrznych wyłonieni zostaną uczestnicy festiwalu, którzy przyjadą w terminie 04-05.07.2019r. do naszego miasta. W tym roku skupiamy się na dwóch kategoriach festiwalowych: taniec i śpiew. Interdyscyplinarność festiwalu wynika również z wielu dodatkowych działań, które odbędą się w trakcie dwudniowego festiwalu, a są to warsztaty artystyczne, spotkania z artystami i instruktorami, zabawy integracyjne i gry terenowe, wycieczki oraz zwiedzanie obiektów kulturalnych Bydgoszczy. Wszystko po to, aby zachęcić wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do czynnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i zmotywować do rozwijania umiejętności i twórczych działań po zakończeniu projektu. Pierwszego dnia festiwalu w drodze przesłuchań profesjonalne jury złożone z artystów i instruktorów najważniejszych bydgoskich instytucji edukacyjnych i kulturalnych wyłoni finalistów Ogólnopolskiego Festiwalu Radosnych Serc, którzy w godzinach popołudniowych wezmą udział w próbie do widowiska. Dla pozostałych uczestników po zakończeniu eliminacji odbędą się popołudniowe warsztaty wokalne i taneczne przygotowane przez artystów i instruktorów instytucji partnerujących przedsięwzięciu. Następnego dnia uczestnicy, którzy przybędą na festiwal z różnych stron Polski zwiedzą najciekawsze miejsca kulturalne Bydgoszczy. Festiwal jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 21 lat. Termin nadsyłania kart zgłoszeniowych trwa do 20.05.2019r. Do kart zgłoszeniowych na festiwal prosimy dołączyć płyty demo, nagrania filmowe z występami wokalnymi i tanecznymi.
          Elementem łączącym warsztaty i festiwal będą zajęcia dla uczestników i laureatów festiwalu oraz występ na wspólnej gali w dniu zakończenia projektu (tj.05.07.2019r.) w bydgoskim kinoteatrze ADRIA.
 
          Tak duża różnorodność działań jest możliwa dzięki wsparciu projektu przez licznych partnerów oraz sponsorów. Projekt podobnie jak w latach ubiegłych będzie realizowany przy współpracy bydgoskich instytucji kulturalnych, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych.
 
          Z uwagi na równoczesność działań warsztatowych i festiwalowych nie można zgłosić jednego uczestnika na oba wydarzenia.
 
          Liczymy, że zrealizowany projekt pozwoli rozwinąć posiadane przez młodych ludzi talenty artystyczne i pozostawi w ich pamięci niezapomniane wrażenia oraz motywację do dalszego twórczego rozwoju. W związku z powyższym pragniemy serdecznie zaprosić do zapoznania się z regulaminem projektu oraz składania kart zgłoszeniowych, stanowiących podstawę procesu rekrutacji uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej www.nowe-pokolenie.pl i na facebook’u (funpage: Fundacja Nowe Pokolenie Bydgoszcz).
 

Z wyrazami szacunku,
Marek Maciejewski
prezes fundacji

NASI PARTNERZY: